Ach wat zijt gij nu eigenlijk, mijn gedachten...

uit: Het sublieme gemis, over het geheugen van de verbeelding, Ludion, 1993


close window