Vergelijken

Vergelijken is het contrôle-middel waarvan onbewust of bewust, ook elke kunstenaar zich bedient en waardoor hij het (voor hem) ware zoo
bepaald mogelijk tot uiting leert brengen. Hij vergelijkt elk komend werk met een voorgaand, in eigen arbeid zoowel als in die van anderen:
hij vergelijkt eigen arbeid met de natuur, zowel als met andere kunst. Die vergelijking is de beoefening van verhouding-zien en brengt hem
tot zien en vergelijken van het één en het ander: van het individueele en het universeele.

Piet Mondriaan, Het bepaalde en het onbepaalde, De Stijl, december 1918, p17/18

close window